پرداخت طلب کلزاکاران ایلامی

پرداخت طلب کلزاکاران ایلامی

«کامران سلیمان‌پور»اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت دانه روغنی کلزا تاکنون، یک هزار و 956 تن کلزا از کشاورزان استان ایلام خریداری شده است.وی افزود: هر چند بارش خسارت‌زای تگرگ در هفته‌های پایانی فروردین سال جاری میزان پیش‌بینی‌های برداشت دانه روغنی کلزا را از شش هزار تن اولیه به سه هزار تن کاهش داد اما با توجه به اینکه عمده این محصول خریداری شده میزان پیش‌بینی برداشت و خرید آن تا 2 هزار تن منطقی به نظر می‌رسد.سلیمان‌پور اضافه کرد: خرید و برداشت دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان‌های مهران، دهلران و آبدانان به پایان رسیده و اکنون فقط خرید این محصول در شهرستان دره‌شهر ادامه دارد ولی تا پایان خرداد پرونده برداشت و خرید کلزای امسال نیز بسته می‌شود.   مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام خاطرنشان کرد: چهار مرکز خرید در شهرستان‌های مهران، دهلران، دره‌شهر و آبدانان امر خرید تضمینی دانه روغنی کلزای استان را بر عهده داشته‌اند.وی ادامه داد: از مجموع پنج هزار و 126 هکتار اراضی زیر کشت کلزا در استان، 2 هزار و 50 هکتار آن معادل سه هزار تن در اثر بارش تگرگ دچار خسارت شد و میزان برداشت این محصول را تا حد قابل توجهی کاهش داد.سلیمان‌پور در پایان عنوان کرد: پنج هزار و 126 هکتار از اراضی کشاروزی استان ایلام شامل 2 هزار و 166 هکتار اراضی آبی و 2 هزار و 960 هکتار نیز اراضی دیم در سال زراعی جاری به کشت کلزا اختصاص یافته است.

پرداخت طلب کلزاکاران ایلامی

«کامران سلیمان‌پور»اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت دانه روغنی کلزا تاکنون، یک هزار و 956 تن کلزا از کشاورزان استان ایلام خریداری شده است.وی افزود: هر چند بارش خسارت‌زای تگرگ در هفته‌های پایانی فروردین سال جاری میزان پیش‌بینی‌های برداشت دانه روغنی کلزا را از شش هزار تن اولیه به سه هزار تن کاهش داد اما با توجه به اینکه عمده این محصول خریداری شده میزان پیش‌بینی برداشت و خرید آن تا 2 هزار تن منطقی به نظر می‌رسد.سلیمان‌پور اضافه کرد: خرید و برداشت دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان‌های مهران، دهلران و آبدانان به پایان رسیده و اکنون فقط خرید این محصول در شهرستان دره‌شهر ادامه دارد ولی تا پایان خرداد پرونده برداشت و خرید کلزای امسال نیز بسته می‌شود.   مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام خاطرنشان کرد: چهار مرکز خرید در شهرستان‌های مهران، دهلران، دره‌شهر و آبدانان امر خرید تضمینی دانه روغنی کلزای استان را بر عهده داشته‌اند.وی ادامه داد: از مجموع پنج هزار و 126 هکتار اراضی زیر کشت کلزا در استان، 2 هزار و 50 هکتار آن معادل سه هزار تن در اثر بارش تگرگ دچار خسارت شد و میزان برداشت این محصول را تا حد قابل توجهی کاهش داد.سلیمان‌پور در پایان عنوان کرد: پنج هزار و 126 هکتار از اراضی کشاروزی استان ایلام شامل 2 هزار و 166 هکتار اراضی آبی و 2 هزار و 960 هکتار نیز اراضی دیم در سال زراعی جاری به کشت کلزا اختصاص یافته است.

پرداخت طلب کلزاکاران ایلامی

موزیک سرا