مینو رایولا:/ زلاتان همچون بنجامین باتن است

مینو رایولا:/ زلاتان همچون بنجامین باتن است
مدیر برنامه های فوق ستاره سوئدی پی اس جی می گوید این بازیکن هر روز بهتر و جوان تر از گذشته می شود.

مینو رایولا:/ زلاتان همچون بنجامین باتن است

مدیر برنامه های فوق ستاره سوئدی پی اس جی می گوید این بازیکن هر روز بهتر و جوان تر از گذشته می شود.
مینو رایولا:/ زلاتان همچون بنجامین باتن است

فروش بک لینک