1000میلیاردتومان،پول نذری ایام محرم را چگونه می توان استفاده بهینه کرد؟

1000میلیاردتومان،پول نذری ایام محرم را چگونه می توان استفاده بهینه کرد؟
روزنامه اطلاعات نوشت:یک مقام مسئول اعلام کرد که هزینه‌هایی که مردم در دهه اول محرم صرف نذورات می‌کنند دو هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل دو برابر کل بودجه سازمان بهزیستی است.

1000میلیاردتومان،پول نذری ایام محرم را چگونه می توان استفاده بهینه کرد؟