۱۰ واحد صنعتی در سطح کهگیلویه و بویراحمد دارای واحد تحقیق و توسعه هستند

۱۰ واحد صنعتی در سطح کهگیلویه و بویراحمد دارای واحد تحقیق و توسعه هستند
رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰ واحد صنعتی در سطح استان دارای واحد تحقیق و توسعه می باشند.

۱۰ واحد صنعتی در سطح کهگیلویه و بویراحمد دارای واحد تحقیق و توسعه هستند