یک شهروند: در مقابل پلیس‌های قلابی چه کنیم؟ /دستورالعمل پلیس آگاهی ناجا در مقابل سارقان مامورنما

یک شهروند: در مقابل پلیس‌های قلابی چه کنیم؟ /دستورالعمل پلیس آگاهی ناجا در مقابل سارقان مامورنما
اداره پلیس آگاهی نیروی انتظامی درباره برخورد با سارقان مامورنما دستورالعملی منتشر کرده که به شهروندان آموزش‌های عملی راحتی برای تامین امنیت خود می‌دهد.

یک شهروند: در مقابل پلیس‌های قلابی چه کنیم؟ /دستورالعمل پلیس آگاهی ناجا در مقابل سارقان مامورنما