گزارش تصویری / پیگیری حادثه سقوط آسانسور دانشگاه صنعتی شریف

گزارش تصویری / پیگیری حادثه سقوط آسانسور دانشگاه صنعتی شریف

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

تقریبا دو هفته ای هست که از سقوط آسانسور در دانشگاه صنعتی شریف می گذرد.

گزارش تصویری / پیگیری حادثه سقوط آسانسور دانشگاه صنعتی شریف