گذرِ تارای بهرام بیضایی به سینما تِک افتاد

گذرِ تارای بهرام بیضایی به سینما تِک افتاد
فیلم «چریکه تارا» به کارگردانی بهرام بیضایی و محصول سال 1357 هفدهم آبان در سینما تک خانه هنرمندان به نمایش درمی‌آید.

گذرِ تارای بهرام بیضایی به سینما تِک افتاد