کلینتون: هیچ کاری نیست که آمریکا نتواند انجام دهد

کلینتون: هیچ کاری نیست که آمریکا نتواند انجام دهد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

دومین رویارویی تلویزیونی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بدون دست دادن نامزدها در فضایی سنگین و با خودستایی های کلینتون و ترامپ شروع شد.

کلینتون: هیچ کاری نیست که آمریکا نتواند انجام دهد