کاظمی: در دو بازی با اشتباهات داوری روبه‌رو شدیم/ویسی: با تمرکز عمل کردیم و سه امتیاز را گرفتیم

کاظمی: در دو بازی با اشتباهات داوری روبه‌رو شدیم/ویسی: با تمرکز عمل کردیم و سه امتیاز را گرفتیم
سرمربیان تیم‌های سپاهان و سیاه‌جامگان در نشست خبری پس از بازی حاضر شدند.

کاظمی: در دو بازی با اشتباهات داوری روبه‌رو شدیم/ویسی: با تمرکز عمل کردیم و سه امتیاز را گرفتیم