پیام پروفسور سیدحسین نصر و وزیر فرهنگ و ارشاد برای رونمایی از اثر نفیس رنج و رنگ

پیام پروفسور سیدحسین نصر و وزیر فرهنگ و ارشاد برای رونمایی از اثر نفیس رنج و رنگ
مراسم رونمایی از اثر نفیس و سه زبانه «رنج و رنگ» تالیف محمدرضا اسدزاده، شب گذشته دوشنبه 2 آبان همزمان با روز ملی کتاب با پیام پروفسور سید حسین نصر و نیز پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه خاتم رونمایی شد.

پیام پروفسور سیدحسین نصر و وزیر فرهنگ و ارشاد برای رونمایی از اثر نفیس رنج و رنگ

دانلود بیتالک