پیام دبیر جشنواره فیلم فجر برای درگذشت محمدرضا رستمی

پیام دبیر جشنواره فیلم فجر برای درگذشت محمدرضا رستمی
دبیر جشنواره فیلم فجر درگذشت محمدرضا رستمی را تسلیت گفت

پیام دبیر جشنواره فیلم فجر برای درگذشت محمدرضا رستمی