پلاسمای استان اردبیل استاندارد وزارت بهداشت آلمان را دریافت کرد

پلاسمای استان اردبیل استاندارد وزارت بهداشت آلمان را دریافت کرد
تسنیم نوشت: مدیرکل انتقال خون استان اردبیل گفت: پلاسمای استان اردبیل استاندارد وزارت بهداشت آلمان را دریافت کرد.

پلاسمای استان اردبیل استاندارد وزارت بهداشت آلمان را دریافت کرد