پس‌لرزه خارجی در خودروسازی ایران

پس‌لرزه خارجی در خودروسازی ایران
دنیای اقتصاد نوشت: رنو در حالی قصد دارد به‌واسطه همکاری مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فعالیتی مستقل را در خودروسازی کشور آغاز کند که این موضوع می‌تواند به ارتقای کمی و کیفی هرچه بیشتر شرکت‌های خودروساز داخلی و در نتیجه افزایش رقابت در بازار منتهی شود.

پس‌لرزه خارجی در خودروسازی ایران