پزشکیان: مشکل مملکت ما از مجلس است/در حمایت از آیت‌الله هاشمی انقلاب فرهنگی کردیم و دانشگاه را بستیم

پزشکیان: مشکل مملکت ما از مجلس است/در حمایت از آیت‌الله هاشمی انقلاب فرهنگی کردیم و دانشگاه را بستیم
مهر نوشت: نائب رئیس مجلس در برنامه تلویزیونی با اشاره به این موضوع که بعد از انقلاب در حمایت از آیت الله هاشمی دانشگاه پزشکی تبریز را بستند و انقلاب فرهنگی کردند،در رابطه با فعالیت‌های مجلس گفت:من تصور می کنم مشکل مملکت ما از مجلس است.

پزشکیان: مشکل مملکت ما از مجلس است/در حمایت از آیت‌الله هاشمی انقلاب فرهنگی کردیم و دانشگاه را بستیم