پایان سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان

پایان سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزیر کشور در پایان سفر دو روزه خود به جمهوری آذربایجان این سفر را فرصتی مناسب برای ارزیابی توافقنامه های موجود بین دو کشور دانست.

پایان سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان