ویژه های هفته/ پشت پرده تغییر وزیران چه بود؟

ویژه های هفته/ پشت پرده تغییر وزیران چه بود؟

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

هزینه های پر ابهام انتخابات/ ضرورت شفافیت هزینه ها/ تلاش برای پاسخگویی به مطالبات مردم/ رئیس جمهور باهوش و زیرک است/ تغییرات زیر فشار نبوده است/ پشت پرده چیزی وجود ندارد/ منشور صیانت حقوق ملت/ منشوری برای رفع کاستی ها / برای نظام مند شدن انتخابات/ فرصتی مناسب برای همه و…

ویژه های هفته/ پشت پرده تغییر وزیران چه بود؟