ویسی: این سه امتیاز حیاتی است/ جوان‌ترین تیم لیگ هستیم

ویسی: این سه امتیاز حیاتی است/ جوان‌ترین تیم لیگ هستیم
عبدالله ویسی گفت که سپاهان مسابقه سختی مقابل فولاد خواهد داشت.

ویسی: این سه امتیاز حیاتی است/ جوان‌ترین تیم لیگ هستیم