وقتی امام حسن(ع) با واقعیت‌های زمانش تعامل می کند

وقتی امام حسن(ع) با واقعیت‌های زمانش تعامل می کند
دکتر محمد مسجدجامعی در مطلب اختصاصی خود در خبرآنلاین، موضوع چگونگی تعامل امام حسن(ع)با واقعیت‌های زمانه را تبیین کرده است.

وقتی امام حسن(ع) با واقعیت‌های زمانش تعامل می کند