واکنش شدید آیت الله حسینی قائم مقامی به اظهارات یک مداح

واکنش شدید آیت الله حسینی قائم مقامی به اظهارات یک مداح

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

واکنش شدید آیت الله حسینی قائم مقامی به اظهارات یک مداح