واکنش رضا قوچان نژاد به حرف های علی پروین

واکنش رضا قوچان نژاد به حرف های علی پروین
مهاجم تیم ملی می گوید چهره محبوب فوتبال ایران به حرف هایش او را خوشحال کرد.

واکنش رضا قوچان نژاد به حرف های علی پروین