واکنش داعش به اظهارات عضو شورای شهر!

واکنش داعش به اظهارات عضو شورای شهر!
در حاشیه اظهار نظر جنجالی یک عضو شورای شهر تهران درباره داعش و…محمد طحانی این کارتون را در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

واکنش داعش به اظهارات عضو شورای شهر!