همکاری دانشگاه آزاد اردبیل با کارخانه ماشین سازی تبریز در زمینه تولید قطعات

همکاری دانشگاه آزاد اردبیل با کارخانه ماشین سازی تبریز در زمینه تولید قطعات
معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از انجام مذاکرات برای عملیاتی کردن تفاهم نامه همکاری با کارخانه ماشین سازی تبریز در زمینه تولید قطعات و ماشین های سی ان سی خبر داد.

همکاری دانشگاه آزاد اردبیل با کارخانه ماشین سازی تبریز در زمینه تولید قطعات