نیم میلیارد فروش یک فیلم کلاسیک بد در سه هفته

نیم میلیارد فروش یک فیلم کلاسیک بد در سه هفته
نمایش «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» که در خلاصه داستان آن آمده است: «ما شاهد ساخت یک فیلم کلاسیک بسیار بد هستیم» در سه هفته اولیه روی صحنه رفتنش، فروش نیم میلیارد تومانی را پشت سر گذاشت.

نیم میلیارد فروش یک فیلم کلاسیک بد در سه هفته