نیروی انتظامی موظف به تعطیلی موسسات بانکی متخلف شد

نیروی انتظامی موظف به تعطیلی موسسات بانکی متخلف شد
ایرنا به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی نوشت: نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات بانکی، مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام کند.

نیروی انتظامی موظف به تعطیلی موسسات بانکی متخلف شد