نظرسنجی سی ان ان از پیشتازی پنج درصدی کلینتون خبر می دهد

نظرسنجی سی ان ان از پیشتازی پنج درصدی کلینتون خبر می دهد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

این نظرسنجی نشان می دهد هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تازه ترین نظرسنجی تغییراتی داشته اند.

نظرسنجی سی ان ان از پیشتازی پنج درصدی کلینتون خبر می دهد