مکانی: باز هم شلوار زرد می‌پوشم/ کلین‌شیت فقط در ایران مهم است

مکانی: باز هم شلوار زرد می‌پوشم/ کلین‌شیت فقط در ایران مهم است
ورزش سه نوشت: سوشا مکانی دروازه‌بان سابق پرسپولیس روزهایی آرام و بی‌حاشیه را در فوتبال نروژ پشت سر می‌گذارد.

مکانی: باز هم شلوار زرد می‌پوشم/ کلین‌شیت فقط در ایران مهم است