منصوریان: سجاد را می‌خواهم، چه کاوه برود، چه بماند

منصوریان: سجاد را می‌خواهم، چه کاوه برود، چه بماند
علیرضا منصوریان باز هم تاکید کرد که سجاد شهباززاده را می‌خواهد.

منصوریان: سجاد را می‌خواهم، چه کاوه برود، چه بماند

واتساپ جی بی