مقیمی: اطلاع رسانی عملکرد دولت راهی برای پاسخ به انتقادهای غیرمنصفانه است

مقیمی: اطلاع رسانی عملکرد دولت راهی برای پاسخ به انتقادهای غیرمنصفانه است
ایرنا نوشت: قائم مقام وزیر کشور گفت: اطلاع رسانی مسئولان به عنوان کارگزاران دولت، راهکاری مهم در مقابل انتقادهای غیر واقعی و غیر منصفانه است.

مقیمی: اطلاع رسانی عملکرد دولت راهی برای پاسخ به انتقادهای غیرمنصفانه است