معارفه مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی

معارفه مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

مشاهده فیلم دانلود دانلود

معارفه مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی