مشکلات محله خانی‌آباد بررسی شد/ از معتادان حاشیه بزرگراه تا تاریکی معابر در شب

مشکلات محله خانی‌آباد بررسی شد/ از معتادان حاشیه بزرگراه تا تاریکی معابر در شب
کمیته نظارت شورای شهر تهران در راستای تشکیل جلسات بررسی مشکلات اهالی محلات مختلف تهران، این هفته به سراغ بررسی مشکلات اهالی محله خانی آباد شمالی واقع در محدوده شهرداری منطقه نوزده رفت.

مشکلات محله خانی‌آباد بررسی شد/ از معتادان حاشیه بزرگراه تا تاریکی معابر در شب