لطفی که سایپا در حق پرسپولیس کرد/ شکست سپاهان در دربی اصفهان

لطفی که سایپا در حق پرسپولیس کرد/ شکست سپاهان در دربی اصفهان
تیم فوتبال سپاهان دربی اصفهان را باخت و سایپا هم مقابل تراکتورسازی به تساوی رسید.

لطفی که سایپا در حق پرسپولیس کرد/ شکست سپاهان در دربی اصفهان