لازمه‌ پیشرفت کشورها وابسته به دانش‌بنیان بودن اقتصاد است/تشکیل انجمن شرکتهای دانش ینیان در لرستان

لازمه‌ پیشرفت کشورها وابسته به دانش‌بنیان بودن اقتصاد است/تشکیل انجمن شرکتهای دانش ینیان در لرستان
مهر نوشت: نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد از ایجاد انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان لرستان در اتاق بازرگانی خبر داد

لازمه‌ پیشرفت کشورها وابسته به دانش‌بنیان بودن اقتصاد است/تشکیل انجمن شرکتهای دانش ینیان در لرستان

اخبار بازیها