قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد 20 هزار کیلومتر

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد 20 هزار کیلومتر
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی قیمت برخی خودروهای دست دوم را منتشر کرد.

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد 20 هزار کیلومتر