فرماندار نهاوند: از ۴ سانحه تصادف چند روز گذشته نهاوند، ۳۰ کشته و مجروح بر جای ماند

فرماندار نهاوند: از ۴ سانحه تصادف چند روز گذشته نهاوند، ۳۰ کشته و مجروح بر جای ماند
فرماندار نهاوند گفت: متاسفانه از چهار واقعه تصادف روزهای اخیر نهاوند که منجر به کشته شدن ۹ تن و مجروح شدن ۲۱ تن دیگر از هموطنان شد، دو تصادف آن در ورودی نهاوند از جاده آورزمان اتفاق افتاد.

فرماندار نهاوند: از ۴ سانحه تصادف چند روز گذشته نهاوند، ۳۰ کشته و مجروح بر جای ماند

کانال تلگرام اکسین چنل