طرح «تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس» قابلیت اجرایی ندارد

طرح «تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس» قابلیت اجرایی ندارد
ایلنا نوشت: معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر اینکه طرح “تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس” قابلیت اجرایی ندارد، موافقت با چنین طرحی را بعید دانست.

طرح «تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس» قابلیت اجرایی ندارد