شکست آلکمار با حضور علیرضا جهانبخش

شکست آلکمار با حضور علیرضا جهانبخش
تیم فوتبال آلکمار هلند در شرایطی که علیرضا جهانبخش را در ترکیب خود داشت، مقابل گرونینخن شکست خورد.

شکست آلکمار با حضور علیرضا جهانبخش