«سیانور» به سانس فوق العاده رسید

«سیانور» به سانس فوق العاده رسید
تسنیم نوشت: فیلم جدید بهروز شعیبی در آغاز اکران با استقبال خوب مخاطبان رو به‌رو شد.

«سیانور» به سانس فوق العاده رسید