سوگواری تاسوعای حسینی در نقاط مختلف شهرستانهای استان تهران + فیلم

سوگواری تاسوعای حسینی در نقاط مختلف شهرستانهای استان تهران + فیلم

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

مراسم سوگواری تاسوعای حسینی در نقاط مختلف شهرستانهای استان تهران برپا شد .

سوگواری تاسوعای حسینی در نقاط مختلف شهرستانهای استان تهران + فیلم