سوریه یقه کره‌جنوبی را گرفت/ ایران صدرنشین ماند

سوریه یقه کره‌جنوبی را گرفت/ ایران صدرنشین ماند
تیم‌ملی سوریه یک امتیاز از کره جنوبی گرفت.

سوریه یقه کره‌جنوبی را گرفت/ ایران صدرنشین ماند