سفر مسئولان موزه لوور فرانسه به قم

سفر مسئولان موزه لوور فرانسه به قم
ایسنا نوشت:مسئولان موزه لوور فرانسه از موزه آستان مقدس حضرت معصومه (س) بازدید کردند

سفر مسئولان موزه لوور فرانسه به قم