سال آینده مشکلات زائران اربعین کمتر خواهد شد

سال آینده مشکلات زائران اربعین کمتر خواهد شد
رییس سازمان راهداری با حضور در برنامه تلویزیونی تهران بیست، شرایط تردد زائران را شریح و برنامه ارتقای کیفیت راه ها در فصل زمستان را اعلام کرد.

سال آینده مشکلات زائران اربعین کمتر خواهد شد