دستگیری سوداگر سابقه دار مرگ در دزفول

دستگیری سوداگر سابقه دار مرگ در دزفول
مهر نوشت : فرمانده نیروی انتظامی دزفول از دستگیری یک سوداگر مرگ سابقه دار در یکی از مناطق این شهرستان خبرداد.

دستگیری سوداگر سابقه دار مرگ در دزفول