حسن عباسی:خشکسالی و قحطی بخاطر ربا در سیستم بانکی است /آمریکا برای ارتباط با ما کلید و کیک می‌فرستاد

حسن عباسی:خشکسالی و قحطی بخاطر ربا در سیستم بانکی است /آمریکا برای ارتباط با ما کلید و کیک می‌فرستاد
تسنیم نوشت:رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز با اشاره به اینکه ایران در ۸ بازه زمانی از مذاکره با آمریکا ضربه خورد، گفت: وجود ربا در سیستم بانکی، ایران را با بحران هویتی روبرو کرده است.

حسن عباسی:خشکسالی و قحطی بخاطر ربا در سیستم بانکی است /آمریکا برای ارتباط با ما کلید و کیک می‌فرستاد