حزب مخالف دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه به مجلس بر می‌گردد

حزب مخالف دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه به مجلس بر می‌گردد
ایرنا نوشت: حزب دمکراتیک خلق ها که در واکنش به دستگیری 12 تن از رهبران و نمایندگان این حزب، فعالیت های خود در مجلس ترکیه را تعلیق کرده بود، روز سه شنبه اعلام کرد، دوباره به مجلس بر می گردد.

حزب مخالف دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه به مجلس بر می‌گردد