حدود 10 ایرانی در حادثه سامرا شهید شدند

حدود 10 ایرانی در حادثه سامرا شهید شدند

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت عراق و تأیید سفارت کشورمان در عراق حدود 90 نفر در حادثه تروریستی سامرا مجروح و 9 تا 10 نفر شهید شدند.

حدود 10 ایرانی در حادثه سامرا شهید شدند