تقاضای تحقیق و تفحص درباره شلاق خوردن کارگران معدن روی میز مجلسی‌ها

تقاضای تحقیق و تفحص درباره شلاق خوردن کارگران معدن روی میز مجلسی‌ها
میزان نوشت: صحن علنی مجلس هفته آینده قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را در دستور کار دارد.

تقاضای تحقیق و تفحص درباره شلاق خوردن کارگران معدن روی میز مجلسی‌ها