تعیین تکلیف محدوده تپه تاریخی تلخسرو

تعیین تکلیف محدوده تپه تاریخی تلخسرو
فرماندار بویراحمد در جلسه صیانت از آثار تاریخی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه شهرستان در زمینه‌های مختلف عقب‌ماندگی دارد، اظهار کرد: برخی از عقب‌ماندگی قصور مدیران گذشته و کنونی و عدم اطلاع‌رسانی است.

تعیین تکلیف محدوده تپه تاریخی تلخسرو