تعلیق یک جشنواره و بی‌اطلاعی دبیر

تعلیق یک جشنواره و بی‌اطلاعی دبیر
مهر نوشت: برگزاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان به حالت تعلیق در آمد.

تعلیق یک جشنواره و بی‌اطلاعی دبیر