تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری ماریو بالوتلی

تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری ماریو بالوتلی
حاشیه‌های مهاجم سابق تیم‌ملی ایتالیا همچنان ادامه دارد.

تصویری از جدیدترین شیرین‌کاری ماریو بالوتلی