تصاویر | طبیعت پاییزی جنگل‌های ارسباران

تصاویر | طبیعت پاییزی جنگل‌های ارسباران
جنگل ارسباران با مساحتی بیش از ۷۰ هزار هکتار در استان آذربایجان شرقی زیستگاه بسیاری از گونه‌های گیاهی و حیوانی است.

تصاویر | طبیعت پاییزی جنگل‌های ارسباران